Navigation

 • Dni Otwarte Kronospanu

  Zbiórka pod Kronospanem w sobotę o godzinie 10.00. 

  http://temat.net/aktualnosci/22259/Hausmesse-po-raz-piaty

 • Szkolnictwo zawodowe

  Przedstawiamy kilka aspektów dotyczących wyboru kształcenia zawodowego. Postaramy się odpowiedzieć na jedno z najtrudniejszych pytań jakie zadają sobie uczniowie trzecich klas gimnazjum: „Dlaczego warto się kształcić w kierunkach zawodowych???”

  Poniżej znajdują się wypowiedzi kilku osób. Warto się z nimi zapoznać.

  Maria B, kierownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach:
  – Nauka poprzez pracę jest najlepszą formą kształcenia zawodowego. Można się nauczyć zawodu poprzez obserwację, ale również wyćwiczenie pewnych czynności powtarzanych wielokrotnie. W zakładzie rzemieślniczym oznacza to również indywidualny tok kształcenia i bezpośredni nadzór. To ważne, ponieważ młodzi ludzie mają różne temperamenty i cenią indywidualne podejście. Ponadto, praktykując u pracodawcy, uczeń nie tylko poznaje zawód, ale może również obserwować mistrza. Widzi, co przedsiębiorca musi załatwić, żeby zakład funkcjonował na rynku: zaopatrzenie, sprawy finansowe i formalne, obsługę klienta itp. Po trzech latach nauki przystępuje do egzaminu czeladniczego, uzyskuje tytuł czeladnika i śmiało można stwierdzić, że jest fachowcem w wyuczonym zawodzie. Ale również nabywa umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej firmy. Kształcąc się, jest już na rynku pracy, zdobywa doświadczenie i – co 15-latkowi może wydać się śmieszne – staż do emerytury. Ten system się sprawdził. Od lat powojennych katowicka Izba Rzemieślnicza wykształciła ponad 300 tys. osób. Pracują w Polsce i za granicą, prowadzą własne firmy, odnoszą sukcesy. Wiele z nich nadal się dokształca, ponieważ ukończenie szkoły zawodowej nie zamyka możliwości dalszej nauki. Przeciwnie, otwiera drogę do podnoszenia kwalifikacji w technikach uzupełniających, liceach wieczorowych i zaocznych, a później nawet na studiach, i daje umiejętność konfrontowania teorii z praktyką.

  Andrzej K, kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego w Zabrzu:
  – Nie ma gotowej recepty na to, kto powinien uczęszczać do szkoły ogólnokształcącej, a kto do zawodowej. Jeżeli ktoś ma chęć i możliwość długoletniej nauki, dobrze jeśli zdecyduje się wybrać liceum ogólnokształcące, a później studia. Jeżeli człowiek nie chce się długo uczyć, albo nie pozwala mu na to sytuacja osobista, powinien wybrać kształcenie zawodowe – w zależności od umiejętności – na poziomie technikum albo szkoły zasadniczej. Błędem jest jednak, jeśli ktoś wybiera LO lub liceum profilowane tylko dlatego, że nie potrafi określić swoich zainteresowań. Jeśli młody człowiek nie wie, jakie ma możliwości i predyspozycje, powinien skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub centrum kształcenia ustawicznego. Takie usługi są bezpłatne i przydatne. Doradca nie wskaże konkretnego zawodu, w którym dana osoba się spełni, ale może wykluczyć wiele kierunków, w których szkolenie i zatrudnienie nie będzie dawać satysfakcji. Zwróci też uwagę na umiejętności, które można rozwijać niezależnie od wykonywanej profesji.

  Przemysław K., uczeń ZSZ:
  – Na rynku pracy liczy się przede wszystkim praktyka. Jej zdobycie umożliwia nauka w zasadniczej szkole zawodowej. Wybrałem zawód montera instalacji i urządzeń sanitarnych i w trakcie nauki wiele się o nim dowiedziałem. Umożliwia podjęcie interesującej pracy w różnych dziedzinach budownictwa, a przecież zawsze będzie się budować i burzyć. Zapotrzebowanie na fachowców rośnie. Moim zdaniem nie ma jednak sensu kończyć edukacji na szkole zawodowej. Trzeba się kształcić dalej, jeśli tylko pozwala na to czas i sytuacja rodzinna. Sam chciałbym zdać egzamin czeladniczy, pójść do technikum, zdobyć dyplom technika budownictwa i ewentualnie podejść do matury. Później planuję otworzyć własną działalność gospodarczą, związaną z branżą budowlaną. Mając średnie wykształcenie, nie chciałbym być zwykłym pracownikiem, bo cenię kontakt z ludźmi.

  Monika C., słuchaczka LO dla dorosłych:
  – Ukończyłam gimnazjum, potem przez rok chodziłam do technikum, ale sprawy osobiste nie pozwoliły mi kontynuować nauki w szkole dziennej. Dlatego zdecydowałam się na liceum ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Podobnie jest w grupach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. To szansa na bezpłatną naukę dla osób, które pracują, chcą mieć zawód i wykształcenie, ale nie mogą się uczyć stacjonarnie np. z powodu pracy albo życia rodzinnego. Mnie trudno było się zdecydować na kierunek techniczny, więc wybrałam kształcenie ogólne. Chciałabym po maturze pójść na studia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Ale prawdopodobnie na jednej specjaloności się nie skończy. Żeby w dzisiejszych czasach żyć na godnym poziomie, trzeba najpierw zainwestować w siebie, a potem przez całe życie uzupełniać kwalifikacje.

  Iwona G., nauczycielka przedmiotów zawodowych w szkole dla dorosłych:
  – Fakt, że w naszym regionie jest tak mało szkół zasadniczych zawodowych, jest prawdziwym dramatem. Przecież nie każdy ma predyspozycje do kształcenia ogólnego. Może mieć za to wysokie zdolności manualne, techniczne i praktyczne, które mógłby dobrze wykorzystać we właściwie dobranym zawodzie. Pojęcie zawodu się zdewaluowało. Pracownik był przyuczany do wykonywania konkretnych zadań i nie były od niego oczekiwane dyplomy i potwierdzenie uprawnień. Zmniejszyło się znaczenie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, bo rynek pracy ich nie wymagał. Młodzież i rodzice zaczęli unikać takiego kierunku kształcenia. Liczymy jednak na to, że sytuacja się zmieni. Pracodawcy będą chcieli zatrudniać wykwalifikowanych pracowników.

  Sebastian D., uczeń ostatniej klasy ZSZ:
  - Wybrałem szkołę nie związaną ze swoimi zainteresowaniami, ale w trakcie nauki zawodu zacząłem się coraz bardziej wdrażać. Obecnie wiążę z tym kierunkiem swoją przyszłość. Popyt na wykwalifikowanych pracowników w tym zawodzie jest duży, zarówno w Polsce jak i za granicą. Nie zamierzam jednak poprzestać na szkole zawodowej. Chciałbym się nadal kształcić w kierunku budowlanym w technikum uzupełniającym. Mam nadzieję, że zostanie ono uruchomione przy zabrzańskim CKPiU zgodnie z zamierzeniami kierownictwa. Szkołę zawodową warto skończyć, ponieważ nigdy nie wiadomo, co będziemy robić w życiu. Posiadając zawód można łatwiej zdobyć pracę, a mając już zapewnione źródło utrzymania, uczyć się dalej zaocznie lub wieczorowo. Cieszę się, że są szkoły dla dorosłych, które to umożliwiają.

 • Oferta pracy dla absolwentów

  Firmy szczecineckie bardzo chętnie oferują pracę absolwentom kierunków technicznych. Oto jedna z nich! Zachęcamy absolwentów do zapoznania się z ofertą EUROCOPERTU. Więcej informacji w szkole lub pod numerem telefonu: 94 372 48 11 wew. 18. Zapraszamy!

 • Kolejny sukces uczniów Budowlanki

  Znamy już wyniki Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Drużyna w składzie: Magda Dmuchowska, Dawid Hochel, Mariusz Gryga i Emilia Łuczyszyn zajęła III miejsce. GRATULUJEMY !!!

  Ponadto Magda indywidualnie zdobyła 8 miejsce, Dawid 10, Mariusz 14 i Emilka 16.
  http://www.olimpiadabudowlana.pl/…/wyni…/12wyniki_xxviii.pdf

 • Praktyczna nauka zawodu w naszej szkole

  W naszej szkole praktyczna nauka zawodu odbywa się wielopłaszczyznowo. Dziś prezentujemy pracę wykonaną przez uczennicę pierwszej klasy technikum architektury krajobrazu Aleksandry Woźniak.

  Gratulujemy Oli pomysłu i precyzyjnego wykonania z niebywałą dbałością o szczegóły!

  Więcej zdjęć w galerii: http://zs3szczecinek.edupage.org/album/?#gallery/89

 • Szkolenie technik malarskich

  W Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku odbyło się w dniu 14.04.2015 szkolenie przeprowadzone przez specjalistę ds. szkoleń z firmy „Śnieżka”. Uczniowie poznali najnowsze trendy kolorystyczne i techniki dekoracyjne MAGNAT. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem przez uczestników odpowiednich certyfikatów. 

 • W dniu 09 kwietnia 2015 w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku zakończył się kurs „Podstaw spawania gazowego”. Była to jedna z form nadających uczniom dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne, nie wynikające z programu nauczania. Zrealizowana została w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie” współfinansowanego przez Unię Europejską.

 • http://temat.net/aktualnosci/21738/Koniec-budowlanki,-poczatek-Zespolu-Szkol-Technicznych

 • Praktyki w Holandii

  Od wtorku (7.04)  do soboty (11.04) w Szczecinku przebywała delegacja z partnerskiego miasta Bergen op Zoom. Holenderscy dyrektorzy szkół zawodowych oraz towarzyszący im prezes fundacji Jumelage przyjechali nad Trzesiecko, by omówić kwestię szkolnej wymiany młodzieży w ramach praktyk zawodowych. Goście odwiedzili naszą szkołę, która po połączeniu z "mechanikiem" od wrzesnia będzie tworzyć Zespół Szkół Technicznych. Dowiedzieli się, jak funkcjonujemy, w jaki sposób doskonalimy zawodowe umiejętności naszych uczniów, a także jak wyglądają realizowane w szkole zajęcia praktyczne. W czwartek (9.04) Holendrzy gościli w ratuszu. Tam spotkali się m.in. z burmistrzem Jerzym Hardie-Douglasem, wicestarostą Markiem Kotschym oraz z dyrektorami szczecineckich szkół, by omówić kwestię dalszej partnerskiej współpracy.

  Dyrektorzy szczecineckich szkół zainteresowani realizowaniem wspólnych programów edukacyjnych młodzieży otrzymali podczas czwartkowego spotkania zapewnienie o wsparciu, a także o tym, że jeśli będzie taka potrzeba, to na szkolną wymianę znajdą się niezbędne fundusze. Taka deklaracja jest berdzo istotna z punktu widzenia nie tylko szkoły, ale przede wszystkim uczniów. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że praktyki będą realizowane bezpłatnie dla uczniów, koszty podróży i pobytu w Holandii nie obciążą budżetu rodziców. Pozostaje zatem ruszyć z rekrutacją, a tu bardzo ważnym elementem będzie komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. 

  http://temat.net/aktualnosci/21635/Holenderscy-dyrektorzy-w-Szczecinku

 • Uczniowie „Budowlanki” na warsztatach w Politechnice Koszalińskiej

  11/03/2015

  Uczniowie klasy trzeciej technikum budownictwa i architektury krajobrazu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych organizowanych w pracowniach Politechniki Koszalińskiej.

  Podczas zajęć warsztatowych w dniu 11.03.2015 r. zostali podzieleni na dwie grupy, które się wymieniły miejscami warsztatów po 2 – godzinach swojej pracy. Każda z grup realizowała inne projekty.

  Grupa I pod okiem mgr inż. Marka Rubanowicza poznała współczesne przyrządy i systemy pomiarowe wykorzystywane min. w budownictwie.

  Grupa II była prowadzona przez dr inż. Leszka Bychto i realizowała warsztaty z alternatywnych źródeł energii.

  Więcej zdjęć http://zs3szczecinek.edupage.org/album/?#gallery/86

 • WYCIECZKA NA „BUDMĘ”

  13/03/2015

  W dniu 13.03.2015r. 40-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku zwiedzała Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury „BUDMA” w Poznaniu. Uczniowie zapoznali się z prezentowanymi przez wystawców materiałami konstrukcyjnymi, instalacyjnymi , do robót wykończeniowych i wyposażenia wnętrz, a także uczestniczyli w licznych pokazach. Duże zainteresowanie wzbudziły m.in. systemy mobilnych zadaszeń, okna do dachów płaskich przystosowane do chodzenia po nich, system rynnowy bezokapowy, murowanie w szalunkach traconych, domy dla singla i wiele innych.

 • SZKOLENIE W FIRMIE „WIENERBERGER”

  W dniu 4.03.2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku uczestniczyli w wycieczce do zakładu produkcyjnego firmy „Wienerberger” w Toruniu – największego na świecie producenta ceramicznych materiałów budowlanych. Uczniowie zwiedzali zakład poznając technologię produkcji cegieł klinkierowych oraz ćwiczyli murowanie w systemie „Porotherm Dryfix”. Jest to nowoczesne rozwiązanie do budowy domów – murowanie na suchą zaprawę łączącą idealnie szlifowane pustaki. Dodatkową atrakcją wyjazdu do Torunia były zajęcia w Centrum Nowoczesności  „Młyn Wiedzy”  i zwiedzanie Starego Miasta.

  Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie” współfinansowanego przez Unię Europejską. Uczestniczyło w niej 41 uczniów.

 • Powiatowy Konkurs Matematyczny

  24/02/2015
 • http://www.gawex.pl/wiadomosci/programy_cykliczne/1503/NASZ-POWIAT/nasz_powiat

 • Miło nam poinormować, że w opublikowanym właśnie rankingu PERSPEKTYW Technika 2015 wg zawodów zajęlismy zaszczytne piąte miejsce w Polsce w zawodzie technik architektury krajobrazu. Jeszcze raz gratulujemy absolwentom i nauczycielom!

 • Życzenia świąteczne

 • Rejonowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

  01/12/2014

  Krystian Zamłyński i Marek Perłowski zdobyli IV miejsce w Rejonowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS. Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!

 • W dniu 8 grudnia 2014 r. 45-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku uczestniczyła w szkoleniach w firmach: „ROCKWOOL” w Cigacicach i „FAST” w Zielonej Górze. Tematyka dotyczyła ocieplania budynków wełną mineralną Rockwool oraz stosowania systemów ociepleń ETICS i innych produktów FAST. Uczniowie uzyskali po dwa certyfikaty, co w przyszłości może zwiększyć ich atrakcyjność, jako absolwentów na rynku pracy. Dodatkowo „po drodze” odbyło się zwiedzenie Pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie – najwyższej tego typu budowli na Świecie, a także wspólny obiad wszystkich uczestników . Wycieczka na szkolenia odbyła się w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie” współfinansowanego przez Unię Europejską.

 • Konkurs „Wiedza o BHP w budownictwie”

  Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie wspólnie z Zachodniopomorskim Klastrem Budowlanym przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie zorganizował kolejną, VI edycję konkursu „ Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w zawodach budowlanych.

  Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia występujące w procesie budowy oraz upowszechnienie dobrych praktyk, gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników.

  Do konkursu zgłosiło się 11 szkół. Etap wojewódzki konkursu odbył się 27.11.2014 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie.

  W części teoretycznej uczestnicy odpowiadali na pytania testowe dotyczące podstawowych zagadnień prawa pracy oraz obowiązujących przepisów bhp na budowie.

  11 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki, zostało zaproszonych do etapu praktycznego konkursu. Wśród zadań konkursowych znalazły się min. przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie, ubranie i dopasowanie szelek bezpieczeństwa oraz przygotowanie ładunku do przenoszenia ręcznego lub z wykorzystaniem taczki.

  Laureatem III miejsca został Wojciech Kuźniarski, uczeń klasy II TZB z Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku.

 • II Warsztaty Teatralno-Dramowe Teatru STOP

  W dniach 17-18 i 20-21.11.2014r. w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinku odbyły się II Warsztaty Teatralno-Dramowe Teatru STOP Akademia Sztuki. W warsztatach udział wzięli nasi uczniowie, między innymi Daria Dobrzyńska, Adrian Golański, Mariusz Gryga, Magdalena Grygorowicz, Natalia Jurelewicz, Patrycja Kalarusz, Klaudia Kędziora, Sandra Kubów, Weronika Lubińska, Adrian Dzieciątkowski, Michał Mikołajczyk, Radek Mrozowski, Michał Płowaś, Karolina Romas. Premierowy pokaz warsztatowy odbył się 21 listopada 2014 roku o godzinie 12:00. Naszym zadaniem było wymyślenie nazwy teatru, po naradzie grupa zgodziła się jednogłośnie na nazwę ASDASDASDAS. Przedstawienie Pt. „Stasinkowe próby”  było opracowane przez Pana Mirosława Glinieckiego aktora i reżysera z Koszalina. Uważam, że ten czas był spędzony w miłej i zabawnej  atmosferze z naszym gościem. Poznaliśmy podstawowe zasady aktorstwa, odkryliśmy nowe umiejętności oraz nauczycliśmy się zachowania się na scenie przed publicznością. Mamy nadzieję,  że również w przyszłym roku odbędą się III warsztaty teatralny w naszej szkole. Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz gościom za przybycie na występ. 

  Tekst i zdjęcia: Patrycja Kalarusz

News

Galeria zdjęć

Mapa