Navigation

 • II Warsztaty Teatralno-Dramowe Teatru STOP

  W dniach 17-18 i 20-21.11.2014r. w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinku odbyły się II Warsztaty Teatralno-Dramowe Teatru STOP Akademia Sztuki. W warsztatach udział wzięli nasi uczniowie, między innymi Daria Dobrzyńska, Adrian Golański, Mariusz Gryga, Magdalena Grygorowicz, Natalia Jurelewicz, Patrycja Kalarusz, Klaudia Kędziora, Sandra Kubów, Weronika Lubińska, Adrian Dzieciątkowski, Michał Mikołajczyk, Radek Mrozowski, Michał Płowaś, Karolina Romas. Premierowy pokaz warsztatowy odbył się 21 listopada 2014 roku o godzinie 12:00. Naszym zadaniem było wymyślenie nazwy teatru, po naradzie grupa zgodziła się jednogłośnie na nazwę ASDASDASDAS. Przedstawienie Pt. „Stasinkowe próby”  było opracowane przez Pana Mirosława Glinieckiego aktora i reżysera z Koszalina. Uważam, że ten czas był spędzony w miłej i zabawnej  atmosferze z naszym gościem. Poznaliśmy podstawowe zasady aktorstwa, odkryliśmy nowe umiejętności oraz nauczycliśmy się zachowania się na scenie przed publicznością. Mamy nadzieję,  że również w przyszłym roku odbędą się III warsztaty teatralny w naszej szkole. Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz gościom za przybycie na występ. 

  Tekst i zdjęcia: Patrycja Kalarusz

 • Światowy Dzień Życzliwości

  21/11/2014

  Dziś Światowy Dzień Życzliwości, z tej okazji życzymy wszystkim spotykania na swojej drodze jedynie życzliwych ludzi!

 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

  18/11/2014

  W dniu 18 listopada 2014r. uczniowie klasy IV A uczestniczyli w warsztatach dotyczących komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, przeprowadzonych przez mobilnego doradcę zawodowego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Spotkanie odbywało się w ramach projektu „NAJLEPSZY W ZAWODZIE” współfinansowanego przez Unię Europejską.

   

 • 27/10/2014

  W poniedziałek ruszyła 4. edycja akcji Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej „Zapałka nie ogrzeje”. Przez cały tydzień wolontariusze będą kwestować na rzecz rodzin, którym zimą może zabraknąć opału i rozdawać symboliczne pudełka zapałek.

  Synoptycy zapowiadają, że tegoroczna zima będzie wyjątkowo mroźna, co tylko mobilizuje organizatorów akcji to jeszcze większego zaangażowania, by pomóc jak największej liczbie rodzin.

  -Symboliczne pudełka zapałek mają nam przypominać o tym, że będziemy mieli udział w tym, że komuś tej zimy będzie żyło się łatwiej -mówi Agnieszka Kukiełka- v-ce dyrektor koszalińskiej Caritas. Pudełka zapałek trafiły do ponad 50 szkół i parafialnych kół Caritas, a kwestujących wolontariuszy będzie można spotkać przy cmentarzach i parafiach.

  Jak co roku do akcji przyłączył się również Zespół Szkół nr 3 w Szczecinku. Uczniowie szkoły od poniedziałku kwestują  na szczecineckim cmentarzu. -Do udziału w akcji zgłosiło się 14 uczniów z naszej szkoły -mówi Justyna Groblewska, katechetka z ZS nr 3, która co roku zachęca uczniów do kwestowania. -Wolontariuszy można bardzo łatwo rozpoznać: mają koszulki Caritas, puszki obklejone logiem Caritasu i pudełka zapałek, które dają w zamian za datek na rzecz potrzebujących - dodaje.  W niedzielę wolontariusze będą kwestować przy kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinku. Tego dnia do akcji przyłączą się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku.

  W ubiegłym roku udało się zebrać środki, które pozwoliły kupić opał dla 40 rodzin z terenu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

 • Wizyta w Bergen op Zoom

  18/09/2014

  W dniach 13-17 września do Bergen op Zoom w ramach partnerskiej wymiany młodzieży na holenderskich szkół średnich Zoomvliet i Markiezaat przyjechała delegacja reprezentująca kadrę pedagogiczną dwóch szczecineckich szkół ponadgimnazjalnych - ZS nr 2 i ZS nr 3. Celem spotkania było zapoznanie się z systemem edukacyjnym w Holandii, odnalezienie zależności pomiędzy teorią, a praktyką zawodową, a przede wszystkim nawiązanie współpracy międzyszkolnej na zasadzie wymiany młodzieży szkół zawodowych.

  Delegacja pod opieką Stowarzyszenia Jumelage z Bergen op Zoom (Stowarzyszenie odpowiedzialne za współpracę z miastami partnerskimi) odwiedziła między innymi szkołę  hotelarską i  budowlano-techniczną.

  Dyrekcja i nauczyciele mieli szanse zobaczyć na czym polega sukces ekonomiczny w Holandii, czyli na ścisłej współpracy szkół zawodowych i zakładów pracy.  Rewizyta dyrekcji szkół holenderskich planowana jest na wiosnę przyszłego roku.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 01.09.2014 o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej. 

 • Wyprawka szkolna

  W tym roku szkolnym ,,Wyprawka szkolna ,, przysługuje m.in. uczniom III klas szkół ponadgimnazjalnych.

  Pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych można uzyskać  na podstawie :       

  • kryterium dochodowego -miesięczny dochód  na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania pomocy nie może przekroczyć 539 zł ,

  Poza kryterium dochodowym pomoc można uzyskać  w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  O pomoc mogą ubiegać się również uczniowie :

  słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający  w roku szkolnym 2014/2015 m. in.do szkół ponadgimnazjalnych.

  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać u pedagoga  w terminie do dn.09.09.2014r.

  Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa  Uchwała  Rady Ministrów  z dn.29.07.2014r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. –,,Wyprawka szkolna,,

   

  Dokumenty do pobrania:

  wyprawka_szkolna.doc

  Wniosek_dla_ucznia_niepelnosprawnego.doc

 • POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

  Stypendia szkolne:

  Wszyscy uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendia szkolne  - w terminie do 15.09.2014r.

  Uczniowie z terenu Miasta Szczecinek

  • wypełnione wnioski wraz z załącznikami składają do Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty –ul.1 Maja 2,
  • głównym kryterium otrzymania stypendium jest kryterium dochodowe -dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 456 zł w sierpniu,

  szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej określa ,,Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek,,

  • druki wniosków można pobrać u pedagoga.

   

  Uczniowie spoza terenu Miasta Szczecinek:

  • wnioski pobierają i składają w urzędach miast i gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

  Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne.

  O stypendia mogą ubiegać się również słuchacze szkół dla dorosłych.

  Wszelkie dodatkowe informacje u pedagoga.

 • Egzaminy poprawkowe

  Przypominamy, że w przyszłym tygodniu rozpoczynamy egzaminy poprawkowe wg harmonogramu:

  26.08 godz. 9.00 - pisemny egzamin maturalny z j.polskiego (sala 30), j.niemieckiego (sala 33), j.angielskiego (sala 35) oraz matematyki (sala gimnastyczna)

  26.08 godz.14.00 - ustny egzamin maturalny z j.angielskiego

  27.08 godz. 9.00 - egzaminy z przedmiotów: j.polski, j.niemiecki, technologia, budownictwo ogólne, dokumentacja techniczna, pracownia dokumentacji technicznej

  28.08 godz.9.00 - egzaminy z przedmiotów: matematyka, podstawy przedsiębiorczości, biologia, informatyka.

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  27/06/2014

  Miło mi poinformować, że uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się dnia 27 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00. Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli.


  Anna Wisłocka-Bogdanowicz

  Wicedyrektor

 • Na stronie biblioteki szkolnej znajdują sie informacje dotyczace projektu, który rusza od września w naszej szkole wink

 • Zachęcamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji problemowej, która została przeprowadzona w naszej szkole w kwietniu bieżącego roku.

 • Święto Ulicy Artyleryjskiej

  30/05/2014

  W piątek, 30 maja ulica Artyleryjska po raz kolejny miała swoje święto. Z tej okazji na terenie Zespołu Szkół nr 3 odbył się wyjątkowy piknik. Organizatorami tej cyklicznej imprezy są nauczyciele i uczniowie placówki, którzy tego dnia zapraszają wszystkich sąsiadów – mieszkańców ul. Artyleryjskiej – do wspólnej zabawy, aktywnego wypoczynu i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. 

  - Dziś tradycyjnie spotykamy się z okazji dnia, który jest bardzo uroczyście obchodzony w naszej szkole, mianowicie „Święta ulicy Artyleryjskiej”. Jest to ulica, której nazwa istnieje nieprzerwanie od czasów sprzed wojny. Jest to ulica, która ma naprawdę długoletnią tradycję, a my mamy to szczęście, że nasza szkoła właśnie przy niej stoi – mówi Ewa Grunt, dyrektor placówki.

  Podczas pikniku oczywiście nie mogło zabraknąć smakowitych przekąsek i licznych atrakcji. Uczniowie wraz z nauczycielami przed imprezą wspólnie spędzili długie godziny w kuchni, przyrządzając m.in. kolorowe sałatki oraz słodkie wypieki. Tradycyjnie też pojawiły się grillowane kiełbaski i owocowe napoje, a wszystkie te kulinarne propozycje cieszyły się dużym powodzeniem wśród piknikowiczów. Podczas imprezy można też było znaleźć miejsce do wspólnych spotkań do rozmowy przy kawie, a także do rodzinnych gier i zabaw, ponieważ organizatorzy zadbali również o rozrywkę zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych gości. Dzieci i młodzież mogła spróbować swoich sił w wielu konkursach, walcząc o tytuł m.in. mistrza precyzji, mistrza sokole oko, mistrza zręczności czy tangramu. Nie zapomniano także o amatorach nieco mocniejszych wrażeń – każdy z piknikowiczów mógł sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie i celne oko próbując trafić w balony strzelając z karabinów do paintballa.  

  Spotkanie okazało się także dobrą okazją, aby przypomnieć uczniom i mieszkańcom o tym, jak ważna jest profilaktyka w trosce o nasze zdrowie, dlatego specjalnie dla wszystkich gości został udostępniony punkt medyczny, gdzie można było bezpłatnie zmierzyć sobie ciśnienie oraz skontrolować poziom glukozy we krwi. 

  - Ten coroczny piknik jest bardzo dobrym sposobem na integrację i taka była jego idea już od samego początku, kiedy sześć lat temu wyszłam z pomysłem organizacji takiego spotkania, abyśmy mogli spotkać się z naszymi przemiłymi sąsiadami – kontynuuje nasza rozmówczyni. - Wiadomo, że szkoła to ludzie młodzi, to pewna dynamika, a czasami i uciążliwości, natomiast nasi sąsiedzi to osoby w różnym wieku, od najmłodszych do osób trochę starszych, to także seniorzy i ten dzisiejszy dzień jest taką świetną okazją, żebyśmy wszyscy razem w jednym miejscu mogli się spotkać, porozmawiać, coś dobrego przekąsić i po prostu dobrze się bawić.

  - Mamy grono fanów tej imprezy, tego pikniku i co roku z nimi się spotykamy. Można powiedzieć, że piknik wzrósł już w pejzaż naszej ulicy i właściwie koniec maja, początek czerwca tradycyjnie już jest momentem naszego spotkania i wspólnej zabawy – dodaje Ewa Grunt.

 • Szkolenie w Gospodarstwie Ogrodniczym

  15/04/2014

  W dniu 15.04.2014 roku klasy I, II oraz III kształcące się w zawodzie technik architektury krajobrazu uczestniczyły w wycieczce do Gospodarstwa Ogrodniczego p. Andrzeja Olejarza przy ul. Kościuszki 73 w Szczecinku. Uczniowie zapoznali się z zasadami uprawy roślin pod osłonami, a w szczególności z zasadami wysiewu, rozsady oraz dalszej pielęgnacji roślin jednorocznych, dwuletnich oraz wieloletnich popularnych w naszych ogrodach przydomowych. Zdjęcia z wycieczki są dostępne w albumie Szkolenie w Gospodarstwie Ogrodniczym.
  Za możliwość zwiedzania i oprowadzenie nas po swoich szklarniach serdecznie dziękujemy Państwu Olejarz.
  B.Liniewicz oraz J. Wójtowicz

 • NIE BĄDŹ DURNY, IDŹ DO URNY!

  Projekt „Młodzi głosują”  realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku.

   

  16 maja 2014 roku w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinku, w ramach projektu „Młodzi głosują”, odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Projekt ten miał na celu zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, a także  zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Jego organizatorem była pani Arlena Różewicka.

  Uczestnictwo  w wyborach nie było obowiązkowe. Swój głos oddało 130 osób. Każdy głosujący miał prawo oddać głos na następujące partie:

  • Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniew Ziobro
  • Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
  • Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
  • Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  • Komitet Wyborczy Partia Zieloni.

  Głosowanie przeprowadzili uczniowie klasy pierwszej technikum w godzinach 850 – 935, którzy również pod nadzorem p. Arleny Różewickiej policzyli głosy oddane przez uczniów ZS Nr 3 . Spośród 130 głosów aż 14 było nieważnych.

  Wyniki głosowanie prezentują się następująco:

  • Komitet Wyborczy Nowa Prawica  Janusza Korwin-Mikke  – 60 głosów,
  • Komitet Wyborczy Partia Zieloni – 23 głosy,
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 13 głosów,
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch – 5 głosów,
  • Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy – 4 głosy,
  • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 4 głosy,
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy – 3 głosy,
  • Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina – 3 głosy,
  • Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniew Ziobro – 1 głos,
  • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 0 głosów.

   

  Wyniki wyborów młodzieżowych miały znaczenie drugorzędne, najważniejszym celem było pokazanie uczniom jak w rzeczywistości odbywają się wybory.

 • Rok szkolny 2013/2014

  Dobiega końca rok szkolny 2013/2014. Zobaczcie w jakich akcjach i przedsięwzięciach brali udział nasi uczniowie:

  - udział w obchodach X Małego Europejskiego Festiwalu Filmowego "Integracja TY i Ja", - 03.09.2013r.

  - udział uczniów klas kończących szkołę w spotkaniu z p.J.Ossowską z Punktu Konsultacyjnego Dla Ofiar Przemocy Domowej – 09.10.2013r.

  - pomoc w organizacji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego realizowanego przez ŚDS "Walentynka" - 10.10.2013r.

  - udział uczniów klas pierwszych w zajęciach integracyjno – adaptacyjnych – 17, 24.10.2013r.

  - udział uczniów klas maturalnych w warsztatach "Jak mówić, aby nas słuchano, czyli skuteczne sposoby na dobre wystąpienia" – 18.10.2013r.

  - udział uczniów szkoły w projekcie TZN:

  13.09.2013r. -przygotowanie spektaklu teatralnego

  19.05.2014r. – udział uczniów kl.I TZb/ak w zajęciach dotyczących umiejętności interpersonalnych oraz profilaktyki HIV i AIDS,

  - oddawanie krwi do banku szpiku kostnego Fundacji Przeciwko Leukemii – 13.12.2013r.

  -przygotowanie konferencji naukowo –szkoleniowej pt. "XXI w. – źródła napięć wewnętrznych" - 20.03.2014r.

  - udział w konferencji pt. "Stres, depresja, uzależnienia – możesz je pokonać. Pierwsza pomoc przedmedyczna"

  - udział uczniów kl.I TZa/ak w szkolnym konkursie wiedzy o HIV i AIDS – 05.12.2013r.

  - udział uczniów w prelekcji pt. "Konsekwencje nietrafionego wyboru" – 11.12.2013r. 

  - udział uczniów w wykładach pracowników Politechniki Koszalińskiej – 13.12.2013r.

  - udział uczniów w prelekcji – dotyczącej uzależnień – 10.02.2014r.

  - udział uczniów w wykładzie pt. "Śladami zbrodni – aparat bezpieczeństwa publicznego w latach 45-56" - 10.02.2014r.

  - udział uczniów w programie realizowanym przez ZK "Uczymy się na cudzych błędach"- marzec 2014

  - udział uczniów w zbiórce pieniędzy na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i TY" - cały rok

  - udział uczniów w akcji Pola Nadziei

  - udział uczniów szkoły w projekcie Tydzień Zdrowia:

  12.05.2014r. – wykład pt. "Człowiek współczesny i jego wartości"

  16.05.2014r. – wykład i warsztaty pt. "Zdrowie, a praca"

  - udział uczniów kl.IV TZ ak w projekcie edukacyjnym "ARS czyli jak dbać o miłość" - II półrocze

 • Konsultacje dla absolwentów

  KONSULTACJE DLA ABSOLWENTÓW

  TECHNIK BUDOWNICTWA
  03.06.2014r. wtorek
  8.00-9.35 K.Leszczyszyn 
  9.45-10.30 A.Wisłocka-Bogdanowicz

  04.06.2014r. środa
  8.00-9.35 K.Leszczyszyn
  9.45-10.30 A.Wisłocka-Bogdanowicz 

  TECHNIK DROGOWNICTWA 
  02.06.2014r. (poniedziałek) 8.00-10.30 K.Leszczyszyn
  05.06.2014r. (piątek) 8.00-9.35 K.Leszczyszyn

  TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
  05.06.2014r.
  8.00-9.35 B.Liniewicz
  9.45-11.35 K. Leszczyszyn

   

 • ARDUINO

  Od września ruszamy z nowym projektem opartym na Arduino

  Cel:

  Celem cyklu warsztatów jest zapoznanie młodych ludzi z ogólnymi zasadami działania technologii interaktywnych i pogłębienie zrozumienia otaczającego nas świata. Nabycie wiedzy i umiejętności zwiazanej z elektroniką i programowaniem jest celem dodatkowym i nie jest konieczne dla sukcesu warsztatów.

  Środki:

  Do realizacji warsztatów służy platforma ARDUINO opracowana na potrzeby edukacji i bardzo popularna zarówno w szkolnictwie technologicznym jak i kręgach DIY. Platforma składa się z płytki mikrokontrolera i uproszczonego środowiska programistycznego języka C. Warsztaty prowadzone są metodą praktyczną, przedkładają zabawę i pobudzenie uczestników do samodzielnej kreatywności, nad przekazanie wiedzy teoretycznej. Kolejne spotkania mają charakter coraz mniej formalny, nardziej koncentrując się na pracy indywidualnej i projektach uczestników.

  smiley

   

 • Zapraszamy do obejrzenia naszego interaktywnego plakatu. Jeśli jesteście zainteresowani tworzeniem podobnych glogsterów, zgłoście sie do pani Agnieszki Kotowicz!

  http://struna.edu.glogster.com/zs3

 • ZMIANA PLANU !!!

  UWAGA!

  Od dnia 05.05.2014r. obowiązuje nowy plan lekcji, który został już opublikowany w zakładce PLAN LEKCJI. W dniach 28-30 kwietnia obowiązuje jednak dotychczasowy plan. 

  Jednocześnie przypominam, że dni 5,6,7 maja 2014r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum, uczniowie ZSZ odbywają w tych dniach zajęcia praktyczne. Spotykamy się zatem 08.05.2014r. wg nowego rozkładu zajęć. wink

News

Galeria zdjęć

Mapa