Navigation

 • Powiatowy Konkurs Matematyczny

  24/02/2015
 • http://www.gawex.pl/wiadomosci/programy_cykliczne/1503/NASZ-POWIAT/nasz_powiat

 • Miło nam poinormować, że w opublikowanym właśnie rankingu PERSPEKTYW Technika 2015 wg zawodów zajęlismy zaszczytne piąte miejsce w Polsce w zawodzie technik architektury krajobrazu. Jeszcze raz gratulujemy absolwentom i nauczycielom!

 • Życzenia świąteczne

 • Rejonowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

  01/12/2014

  Krystian Zamłyński i Marek Perłowski zdobyli IV miejsce w Rejonowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS. Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!

 • W dniu 8 grudnia 2014 r. 45-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku uczestniczyła w szkoleniach w firmach: „ROCKWOOL” w Cigacicach i „FAST” w Zielonej Górze. Tematyka dotyczyła ocieplania budynków wełną mineralną Rockwool oraz stosowania systemów ociepleń ETICS i innych produktów FAST. Uczniowie uzyskali po dwa certyfikaty, co w przyszłości może zwiększyć ich atrakcyjność, jako absolwentów na rynku pracy. Dodatkowo „po drodze” odbyło się zwiedzenie Pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie – najwyższej tego typu budowli na Świecie, a także wspólny obiad wszystkich uczestników . Wycieczka na szkolenia odbyła się w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie” współfinansowanego przez Unię Europejską.

 • Konkurs „Wiedza o BHP w budownictwie”

  Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie wspólnie z Zachodniopomorskim Klastrem Budowlanym przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie zorganizował kolejną, VI edycję konkursu „ Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w zawodach budowlanych.

  Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia występujące w procesie budowy oraz upowszechnienie dobrych praktyk, gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników.

  Do konkursu zgłosiło się 11 szkół. Etap wojewódzki konkursu odbył się 27.11.2014 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie.

  W części teoretycznej uczestnicy odpowiadali na pytania testowe dotyczące podstawowych zagadnień prawa pracy oraz obowiązujących przepisów bhp na budowie.

  11 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki, zostało zaproszonych do etapu praktycznego konkursu. Wśród zadań konkursowych znalazły się min. przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie, ubranie i dopasowanie szelek bezpieczeństwa oraz przygotowanie ładunku do przenoszenia ręcznego lub z wykorzystaniem taczki.

  Laureatem III miejsca został Wojciech Kuźniarski, uczeń klasy II TZB z Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku.

 • II Warsztaty Teatralno-Dramowe Teatru STOP

  W dniach 17-18 i 20-21.11.2014r. w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinku odbyły się II Warsztaty Teatralno-Dramowe Teatru STOP Akademia Sztuki. W warsztatach udział wzięli nasi uczniowie, między innymi Daria Dobrzyńska, Adrian Golański, Mariusz Gryga, Magdalena Grygorowicz, Natalia Jurelewicz, Patrycja Kalarusz, Klaudia Kędziora, Sandra Kubów, Weronika Lubińska, Adrian Dzieciątkowski, Michał Mikołajczyk, Radek Mrozowski, Michał Płowaś, Karolina Romas. Premierowy pokaz warsztatowy odbył się 21 listopada 2014 roku o godzinie 12:00. Naszym zadaniem było wymyślenie nazwy teatru, po naradzie grupa zgodziła się jednogłośnie na nazwę ASDASDASDAS. Przedstawienie Pt. „Stasinkowe próby”  było opracowane przez Pana Mirosława Glinieckiego aktora i reżysera z Koszalina. Uważam, że ten czas był spędzony w miłej i zabawnej  atmosferze z naszym gościem. Poznaliśmy podstawowe zasady aktorstwa, odkryliśmy nowe umiejętności oraz nauczycliśmy się zachowania się na scenie przed publicznością. Mamy nadzieję,  że również w przyszłym roku odbędą się III warsztaty teatralny w naszej szkole. Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz gościom za przybycie na występ. 

  Tekst i zdjęcia: Patrycja Kalarusz

 • Światowy Dzień Życzliwości

  21/11/2014

  Dziś Światowy Dzień Życzliwości, z tej okazji życzymy wszystkim spotykania na swojej drodze jedynie życzliwych ludzi!

 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

  18/11/2014

  W dniu 18 listopada 2014r. uczniowie klasy IV A uczestniczyli w warsztatach dotyczących komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, przeprowadzonych przez mobilnego doradcę zawodowego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Spotkanie odbywało się w ramach projektu „NAJLEPSZY W ZAWODZIE” współfinansowanego przez Unię Europejską.

   

 • 27/10/2014

  W poniedziałek ruszyła 4. edycja akcji Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej „Zapałka nie ogrzeje”. Przez cały tydzień wolontariusze będą kwestować na rzecz rodzin, którym zimą może zabraknąć opału i rozdawać symboliczne pudełka zapałek.

  Synoptycy zapowiadają, że tegoroczna zima będzie wyjątkowo mroźna, co tylko mobilizuje organizatorów akcji to jeszcze większego zaangażowania, by pomóc jak największej liczbie rodzin.

  -Symboliczne pudełka zapałek mają nam przypominać o tym, że będziemy mieli udział w tym, że komuś tej zimy będzie żyło się łatwiej -mówi Agnieszka Kukiełka- v-ce dyrektor koszalińskiej Caritas. Pudełka zapałek trafiły do ponad 50 szkół i parafialnych kół Caritas, a kwestujących wolontariuszy będzie można spotkać przy cmentarzach i parafiach.

  Jak co roku do akcji przyłączył się również Zespół Szkół nr 3 w Szczecinku. Uczniowie szkoły od poniedziałku kwestują  na szczecineckim cmentarzu. -Do udziału w akcji zgłosiło się 14 uczniów z naszej szkoły -mówi Justyna Groblewska, katechetka z ZS nr 3, która co roku zachęca uczniów do kwestowania. -Wolontariuszy można bardzo łatwo rozpoznać: mają koszulki Caritas, puszki obklejone logiem Caritasu i pudełka zapałek, które dają w zamian za datek na rzecz potrzebujących - dodaje.  W niedzielę wolontariusze będą kwestować przy kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinku. Tego dnia do akcji przyłączą się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku.

  W ubiegłym roku udało się zebrać środki, które pozwoliły kupić opał dla 40 rodzin z terenu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

 • Wizyta w Bergen op Zoom

  18/09/2014

  W dniach 13-17 września do Bergen op Zoom w ramach partnerskiej wymiany młodzieży na holenderskich szkół średnich Zoomvliet i Markiezaat przyjechała delegacja reprezentująca kadrę pedagogiczną dwóch szczecineckich szkół ponadgimnazjalnych - ZS nr 2 i ZS nr 3. Celem spotkania było zapoznanie się z systemem edukacyjnym w Holandii, odnalezienie zależności pomiędzy teorią, a praktyką zawodową, a przede wszystkim nawiązanie współpracy międzyszkolnej na zasadzie wymiany młodzieży szkół zawodowych.

  Delegacja pod opieką Stowarzyszenia Jumelage z Bergen op Zoom (Stowarzyszenie odpowiedzialne za współpracę z miastami partnerskimi) odwiedziła między innymi szkołę  hotelarską i  budowlano-techniczną.

  Dyrekcja i nauczyciele mieli szanse zobaczyć na czym polega sukces ekonomiczny w Holandii, czyli na ścisłej współpracy szkół zawodowych i zakładów pracy.  Rewizyta dyrekcji szkół holenderskich planowana jest na wiosnę przyszłego roku.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 01.09.2014 o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej. 

 • Wyprawka szkolna

  W tym roku szkolnym ,,Wyprawka szkolna ,, przysługuje m.in. uczniom III klas szkół ponadgimnazjalnych.

  Pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych można uzyskać  na podstawie :       

  • kryterium dochodowego -miesięczny dochód  na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania pomocy nie może przekroczyć 539 zł ,

  Poza kryterium dochodowym pomoc można uzyskać  w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  O pomoc mogą ubiegać się również uczniowie :

  słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający  w roku szkolnym 2014/2015 m. in.do szkół ponadgimnazjalnych.

  Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać u pedagoga  w terminie do dn.09.09.2014r.

  Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa  Uchwała  Rady Ministrów  z dn.29.07.2014r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. –,,Wyprawka szkolna,,

   

  Dokumenty do pobrania:

  wyprawka_szkolna.doc

  Wniosek_dla_ucznia_niepelnosprawnego.doc

 • POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

  Stypendia szkolne:

  Wszyscy uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendia szkolne  - w terminie do 15.09.2014r.

  Uczniowie z terenu Miasta Szczecinek

  • wypełnione wnioski wraz z załącznikami składają do Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty –ul.1 Maja 2,
  • głównym kryterium otrzymania stypendium jest kryterium dochodowe -dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 456 zł w sierpniu,

  szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej określa ,,Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek,,

  • druki wniosków można pobrać u pedagoga.

   

  Uczniowie spoza terenu Miasta Szczecinek:

  • wnioski pobierają i składają w urzędach miast i gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

  Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne.

  O stypendia mogą ubiegać się również słuchacze szkół dla dorosłych.

  Wszelkie dodatkowe informacje u pedagoga.

 • Egzaminy poprawkowe

  Przypominamy, że w przyszłym tygodniu rozpoczynamy egzaminy poprawkowe wg harmonogramu:

  26.08 godz. 9.00 - pisemny egzamin maturalny z j.polskiego (sala 30), j.niemieckiego (sala 33), j.angielskiego (sala 35) oraz matematyki (sala gimnastyczna)

  26.08 godz.14.00 - ustny egzamin maturalny z j.angielskiego

  27.08 godz. 9.00 - egzaminy z przedmiotów: j.polski, j.niemiecki, technologia, budownictwo ogólne, dokumentacja techniczna, pracownia dokumentacji technicznej

  28.08 godz.9.00 - egzaminy z przedmiotów: matematyka, podstawy przedsiębiorczości, biologia, informatyka.

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  27/06/2014

  Miło mi poinformować, że uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się dnia 27 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00. Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli.


  Anna Wisłocka-Bogdanowicz

  Wicedyrektor

 • Na stronie biblioteki szkolnej znajdują sie informacje dotyczace projektu, który rusza od września w naszej szkole wink

 • Zachęcamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji problemowej, która została przeprowadzona w naszej szkole w kwietniu bieżącego roku.

 • Święto Ulicy Artyleryjskiej

  30/05/2014

  W piątek, 30 maja ulica Artyleryjska po raz kolejny miała swoje święto. Z tej okazji na terenie Zespołu Szkół nr 3 odbył się wyjątkowy piknik. Organizatorami tej cyklicznej imprezy są nauczyciele i uczniowie placówki, którzy tego dnia zapraszają wszystkich sąsiadów – mieszkańców ul. Artyleryjskiej – do wspólnej zabawy, aktywnego wypoczynu i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. 

  - Dziś tradycyjnie spotykamy się z okazji dnia, który jest bardzo uroczyście obchodzony w naszej szkole, mianowicie „Święta ulicy Artyleryjskiej”. Jest to ulica, której nazwa istnieje nieprzerwanie od czasów sprzed wojny. Jest to ulica, która ma naprawdę długoletnią tradycję, a my mamy to szczęście, że nasza szkoła właśnie przy niej stoi – mówi Ewa Grunt, dyrektor placówki.

  Podczas pikniku oczywiście nie mogło zabraknąć smakowitych przekąsek i licznych atrakcji. Uczniowie wraz z nauczycielami przed imprezą wspólnie spędzili długie godziny w kuchni, przyrządzając m.in. kolorowe sałatki oraz słodkie wypieki. Tradycyjnie też pojawiły się grillowane kiełbaski i owocowe napoje, a wszystkie te kulinarne propozycje cieszyły się dużym powodzeniem wśród piknikowiczów. Podczas imprezy można też było znaleźć miejsce do wspólnych spotkań do rozmowy przy kawie, a także do rodzinnych gier i zabaw, ponieważ organizatorzy zadbali również o rozrywkę zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych gości. Dzieci i młodzież mogła spróbować swoich sił w wielu konkursach, walcząc o tytuł m.in. mistrza precyzji, mistrza sokole oko, mistrza zręczności czy tangramu. Nie zapomniano także o amatorach nieco mocniejszych wrażeń – każdy z piknikowiczów mógł sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie i celne oko próbując trafić w balony strzelając z karabinów do paintballa.  

  Spotkanie okazało się także dobrą okazją, aby przypomnieć uczniom i mieszkańcom o tym, jak ważna jest profilaktyka w trosce o nasze zdrowie, dlatego specjalnie dla wszystkich gości został udostępniony punkt medyczny, gdzie można było bezpłatnie zmierzyć sobie ciśnienie oraz skontrolować poziom glukozy we krwi. 

  - Ten coroczny piknik jest bardzo dobrym sposobem na integrację i taka była jego idea już od samego początku, kiedy sześć lat temu wyszłam z pomysłem organizacji takiego spotkania, abyśmy mogli spotkać się z naszymi przemiłymi sąsiadami – kontynuuje nasza rozmówczyni. - Wiadomo, że szkoła to ludzie młodzi, to pewna dynamika, a czasami i uciążliwości, natomiast nasi sąsiedzi to osoby w różnym wieku, od najmłodszych do osób trochę starszych, to także seniorzy i ten dzisiejszy dzień jest taką świetną okazją, żebyśmy wszyscy razem w jednym miejscu mogli się spotkać, porozmawiać, coś dobrego przekąsić i po prostu dobrze się bawić.

  - Mamy grono fanów tej imprezy, tego pikniku i co roku z nimi się spotykamy. Można powiedzieć, że piknik wzrósł już w pejzaż naszej ulicy i właściwie koniec maja, początek czerwca tradycyjnie już jest momentem naszego spotkania i wspólnej zabawy – dodaje Ewa Grunt.

News

Galeria zdjęć

Mapa